Modell- och Analysdata

Ladda ner data

Du kan ladda ner data för max sju dagar åt gången.

Ladda ned data

I och med att du laddar ned data så accepterar du följande licensvillkor.

Ange om möjligt SMHI som källa.